Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

5 års arbete med torget i Molkom

Mycket av det arbete som Mera Molkom gör och deltar i är långsiktigt, och föregås av lokala idéer som leder till en dialog med engagerade Molkomsbor och andra intressenter. Nästa steg är att involvera politiker och finansiärer som en del av den långa process som vi hoppas ska leda till framsteg . . . → Läs mer: 5 års arbete med torget i Molkom

Växtkraft Molkom

Nu har Molkom fått ett nätverk för företag som heter Växtkraft Molkom! Mera molkom har tillsammans med lokala företagare startat ett nytt nätverk för att främja företagande och entreprenörskap i Molkom. Nätverket kommer att ha två stycken uppstartsmöten på Församlingshemmet i april för att fånga upp idéer och engagemang från företagarna i Molkomstrakten. . . . → Läs mer: Växtkraft Molkom

Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom

Nu har arbetet med Trafiksäkerhet och cykelvägar kommit igång! Mera Molkoms utredning har kommit med i underlaget för Karlstads kommuns nya cykelplan och Trafikverkets kommande arbeten med riksväg 63. Vi påbörjade detta arbete i början av 2011 tillsammans med Helena Danielsson på Medborgarkontoret och vår lokale cykelentusiast Lennart Svensson. Det är mycket glädjande att . . . → Läs mer: Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom

God Jul & Gott nytt år

Det har varit ett händelserikt år för både Molkom och Mera Molkom som har drivit och deltagit i en rad med olika aktiviteter och projekt i Molkomstrakten. – Deltagit i projektet “Nytt liv för Graningeskolan“ – Debatten runt Molkoms stationshus – Prova Molkom Mässan – Dialog om Trafiksäkerhet i Molkom – Processen runt . . . → Läs mer: God Jul & Gott nytt år

Mera Molkom fyller 50

Mera Molkom hade sitt 50:e styrelsemöte den 21 november! Det firade vi med en tårta som bakats av Malin i Mera Molkoms styrelse.

Fiber för en utvecklad landsbygd

Leader Närheten bjuder in till erfarenhetsworkshop för fiberföreningar den 12 november kl 18.00 på Karlstad Elnät*.

Leader Närheten har beviljat ekonomiskt stöd i form av fibercheckar på 20 000kr till föreningar runt om i vårt område för att skapa förutsättningar för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Nu är det dags att samla alla krafter för . . . → Läs mer: Fiber för en utvecklad landsbygd