Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Friskola i Molkom

Den 19:e november kl 18.30 är det ett öppet möte om planerna på en friskola i Molkom. Mötet hålls i Lilla annexet på Ängsbacka kursgård.

Arrangör/Sammankallande: Nova Wegerif

Småföretagarcentrum i Molkom

Om planerna för Molkoms  stationshus går i lås så kommer det att renoveras till originalskick utvändigt och byggas om till ett småföretagarcentrum. Det kommer att finnas möjligheter för småföretagare att hyra kontorsplatser och möteslokaler. Vi håller just nu på att undersöka intresset bland företagare i Molkomstrakten. Om Du är intresserad av att hyra kontorsplats . . . → Läs mer: Småföretagarcentrum i Molkom

Vision för Graningeskolan

Nu är broschyren “Nytt liv för Graninge” klar! I broschyren beskriver vi vår vision och de möjligheter som finns med Graningeskolan. Vi kommer att trycka upp den i A3 format för att använda i vår dialog med Karlstads kommun och övriga intressenter. 

Vision

Vi vill skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En . . . → Läs mer: Vision för Graningeskolan

Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

iMolkom.se

Denna resa började med en förstudie som finansierades av Leader Närheten och genomfördes av Mera Molkom. Ett antal företag och föreningar och privatpersoner visade sitt intresse för en gemensam webbportal, via en enkät som gick ut till samtliga hushåll i Molkom. Nu börjar Molkomstraktens nya webbportal iMolkom.se att ta form.

Bakgrund Molkomstrakten . . . → Läs mer: Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

Projektmöte om Graningeskolan den 7/6

Vi har ett nytt projektmöte om Graningeskolan den 7/6 kl. 17.15 i cafét på Ängsbacka kursgård . Vi ska bl.a. börja ta fram en gemensam projektplan. Alla som är intresserade är välkomna!

Nedläggningen av Medborgarkontoren är ingen reell besparing för Karlstads kommun

Den 16 maj kallade Kultur & fritidsnämnden till ett möte om nedläggningen av Medborgakontoret i Molkom. Det var många upprörda röster som protesterade mot det ogenomtänkta beslutet under mötet. Mera Molkom har via insändare pekat på det bristande underlaget till beslutet, och det framkom ytterligare brister under mötet. Kultur & Fritidsnämnden har t.ex. ingen . . . → Läs mer: Nedläggningen av Medborgarkontoren är ingen reell besparing för Karlstads kommun