Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vill Du att Molkom ska bli en framtidsort? Det vill Mera molkom.

Missa inte Mera Molkoms “Enkät gällande Mera Molkoms webbprojekt”som skickas ut till alla hushåll i Molkom denna helg!

Mera Molkom har fått EU-stöd via Leader Närheten för att kartlägga intresset för vårt webbprojekt. Vi genomför en förstudie där vår enkät kommer att skickas ut till alla hushåll, företag och föreningar i Molkom. Om vi får tillräckligt med positiv respons så kommer vi att gå vidare med att söka finansiering för att genomföra projektet.

Vi vill att alla Molkomsbor som vill att Molkom ska bli en framtidsort tar sig tid att fylla i enkäten. Du/Ni kan antingen skicka den till Mera Molkom, c/o Mikael Bernholm, Rådatorp 714, 66060 Molkom alternativt lämna den i vår förslagslåda på Time i Molkom, eller lämna in den på Medborgarkontoret.

Projektets målsättningar

• Skapa en gemensam webbportal för att öka det digitala deltagandet i Molkom och visa resten av världen vad vi har att erbjuda.

• Öka kunskapen om internet och sociala medier via kurser som riktar sig till seniorer, juniorer, företag och föreningar.

• Öka användandet av internet som informationskälla och öka utnyttjandet av de olika offentliga internettjänster som finns för medborgare i Sverige.

• Öka tillgängligheten till internet för alla invånare och besökare via trådlösa nätverk/surfzoner och offentliga datorer.

Du kan även ladda ner enkäten + informationsblad här eller fylla i enkäten digitalt via vårt webbformulär.

Läs mer om förstudien och webbprojektet här


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>