Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Molkoms stationshus till salu

För er som missat det så är Molkom stationshus nu till salu. Vi i Mera Molkom gläds åt att Trafikverket beslutat sig för att sälja denna kulturhistoriskt viktiga byggnad och därigenom räddat den åt eftervärlden/framtiden. Och vi hoppas att den snart kommer att fyllas med någon ny spännande verksamhet. Sista anbudsdag är den 8 december 2011.

Trafikverket säljer genom anbud före detta Molkom stationshus samt del av fastigheten Molkom 1:153 i Karlstad kommun.

Molkom StationshusByggnaden är före detta stationshus med träfasad, byggnadsarea cirka 337 kvadratmeter fördelad på bottenplan, våningsplan samt pannrum under del av huset. Byggnaden ligger vid Stationsgatan 15 i Molkom. GPS RT90 X:6611306 Y:1382568

Värmesystemet i byggnaden är ur funktion.

Köparen bekostar avstyckning. Ett förslag på tomt om ca 500 kvm finns.
Köparen beskostar ny detaljplan för ändrad användning till exempelvis kontor, handel, verkstad eller liknade (bostadsändamål medges inte av Trafikverket).

Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast onsdag 8 december 2011. Anbudet ska vara skriftligt och märkas med: ”Anbud Molkom stationshus”

För att bedöma byggnadens skick åvilar det köparen att utföra och bekosta erforderlig besiktning.


Frågor besvaras av och anbud sänds till:

Carina Wiklund
Trafikverket 
Fastighetsavdelningen
405 33 Göteborg

carina.wiklund@trafikverket.se
Tel 031-10 49 14, Mobil 070-525 30 43

Länk till annonsen på Trafikverkets sida

Du kan läsa mer om Mera Molkoms engagemang i Molkoms stationshus här

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>