Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Nu går vattnet i Molkom att dricka igen!

Provresultaten på vattnet från Sandtorps vattenverk visar att vattnet inte är förorenat och är fullt drickbart. Det betyder att boende i Molkom, Lindfors och Blombacka inte längre behöver koka sitt vatten innan de använder det till mat och dryck.

Det var desinfektionsanläggningen vid vattenverket som gick sönder tidigare i veckan och gjorde att kommunen inte kunde garantera att vattnet höll tillräckligt god kvalitet. Anläggningen än nu lagad och allt vatten i ledningsnätet har omsatts. Det vatten som nu kommer ur kranarna har med andra ord blivit desinficerat och provsvaren visar att det är fullt drickbart.

Inte heller de prov som togs under den tid desinfektionsanläggningen var ur funktion visar att vattnet innehöll några bakterier man kan bli sjuk av. Det är därför inte troligt att de som trots allt har fått i sig vatten som inte desinficerats ska ha svalt några farliga bakterier.

Länk : Karlstads kommun

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>