Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Sista anmälningsdag för “Prova Molkom dagen” är den 13/4 2012

Föreningarna i Molkomstrakten har blivit inbjudna till två planeringsmöten för detta evenemang. På dessa möten så har vi tagit fram en grundplanering för mässan. Sista anmälningsdag för att delta på mässan är den 13/4 2012!

Det är i dagsläget drygt 20 föreningar som har anmält att de kommer att delta på mässan den 8/9-2012! Sporthallen i Molkom kommer att byggas upp som en mässhall med montrar och en scen. Tanken är att alla deltagare har en egen monter där de presenterar sin förening. Vi vill också att man skall försöka ha en aktivitet som gör det möjligt att prova föreningens verksamhet. Scenens funktion är att föreningarna skall ha uppvisning eller och/eller en presentation av sin verksamhet.

Nästa planeringsmöte kommer att hållas den 18/4, kl.18.30-20.00 i Församlingshemmet i Molkom. Vi vill att alla föreningar som ska delta skickar en representant så att vi kan fatta gemensamma beslut om mässans utformning.

Om Du har frågor och/eller vill anmäla din förening till !Prova Molkom dagen så kan Du kontakta Malin Grundin 0704-618367, malingrundin58@hotmail.com eller Danne Helmerson 0703-332342, danne.helmerson@svenskakyrkan.se

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>