Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vår syn på nedläggningshotet mot Medborgarkontoret i Molkom

Med anledning av Kultur & Fritidsnämndens tjänstemannaförslag 10 april 2012.

Förslaget om att lägga ned Medborgarkontoren bekräftar hur lite beslutsfattarna har kännedom om kransorterna till Karlstad. De har inte undersökt eller tagit sig tid att ta reda på vad ett Medborgarkontor har för betydelse på respektive ort. Det visar bara på nonchalans i attityden mot de människor som bor och arbetar utanför Karlstad.

Att ersätta Medborgarkontoren med en central funktion i Karlstad är att presentera ett hafsverk. Den funktion ett medborgarkontor har idag och den erfarenhet och lokalkännedom som byggts upp under de år de funnits, med känsla och motivation för orten, kan aldrig ersättas med kontaktcenter i Karlstad. Det som nu är föreslaget är att betrakta som kapitalförstöring.

Varför ska man spara på Medborgarkontoren när hela koncernens resultat uppgår till 180 miljoner kronor och redovisar ett överskott på 105 miljoner kronor?

Kransorternas invånare är med och finansierar centralorten, vad får vi tillbaka?

Vi tenderar till att möta varje ny situation genom omorganisation, och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusion av framsteg, medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering. (Gaius Petronius, romersk författare, död 66 efter Kristus)

Nu vill Per-Inge Lidén, Karlstad kommun, hänvisa invånare i kransorterna till internet och Facebook. Man häpnar.
Det visar återigen bristen på förståelse och en form av nedvärdering av befolkning som finns i kransorterna.
Internet och Facebook är inte ett alternativ för de flesta av den stora gruppering av seniorer vi har i Molkom. Det är heller inte rimligt att invånare ska behöva åka 7 mil tur och retur för att träffa en representant för kommunen.

Varför måste Medborgarkontoren ligga under Kultur och fritidsförvaltningen? Flytta dem till en annan förvaltning där de bättre hör hemma. Måste Medborgarkontoren finnas i anslutning till biblioteken? Är det en arbetsledarfråga?

Samla landsbygdsutveckling och Medborgarkontor i en gemensam enhet inom kommunledningskontoret, det ger samordningsvinster.

En nedläggning innebär en kraftfull försämring av kommunens service och framför allt har det en mycket negativ inverkan för livskvalitén på resp. ort.

Utveckla Medborgarkontoren till att bli en stark resurs för kommunen, se det som en nödvändig investering.

Ännu har inte Kultur & Fritidsnämnden lämnat någon beskrivning på hur de tror att kontaktcentret i Karlstad skall fylla Medborgarkontorens plats.

I den strategiska planen för Karlstad kommun talas det om livskvalitet i Karlstad, kransorterna tillhör Karlstad kommun och vi vill också ha livskvalitet.

Är det bara ideella krafter och invånarna själva som skall driva kransorternas framtid och utveckling framåt?
Hur kan/skall/vill kommunen driva kransorternas framtid och utveckling på ett tydligt och relevant sätt i fortsättningen?

Den demokratiska processen, genomför den innan beslut. Lägg inte en sparplan, som nu, utan att ha en verklig grund för besluten.

 

Föreningen Mera Molkom

Henry Wallebom, sekr

www.meramolkom.se

Molkom 20 april 2012.

Pressrelease: Länk

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>