Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Nedläggningen av Medborgarkontoren är ingen reell besparing för Karlstads kommun

Den 16 maj kallade Kultur & fritidsnämnden till ett möte om nedläggningen av Medborgakontoret i Molkom. Det var många upprörda röster som protesterade mot det ogenomtänkta beslutet under mötet. Mera Molkom har via insändare pekat på det bristande underlaget till beslutet, och det framkom ytterligare brister under mötet. Kultur & Fritidsnämnden har t.ex. ingen ekonomisk kalkyl över vad verksamheten på medborgarkontoren betyder för ekonomin i Molkomstrakten. Eller hur mycket den avlastning andra nämnder får tack vare medborgarkontoret är värd. Detta är parametrar som användes vid beslutet om det gemensamma kontaktcentret som ska ersätta medborgarkontoren. Kontaktcentret kommer på grund av detta att finansieras av olika delar av kommunen. Samma beräkningar och slutsatser borde rimligtvis ha legat till grund för beslutet om Medborgarkontoren.

Som läget är nu så kommer majoriteten av personalen att jobba kvar och lokalerna ägs av kommunen. Vilket innebär att det inte är någon reell besparing överhuvudtaget att stänga Medborgarkontoret i Molkom. Däremot innebär det en kraftfull försämring av servicen och dialogen med medborgarna i hela norra delen av Karlstads kommun. De som bor i Älvsbacka kommer nu att få åka halvägs till Stockholm för att träffa en representant för kommunen.

Per-Inge Lidén som är ordförande i kultur & fritidsnämnden erkände att det fanns brister i beslutsunderlaget men sa sig ändå stå för sitt beslut.

Mera Molkom kommer att ha en fortsatt dialog med Kultur & fritidsnämnden för att komma fram till en konstruktiv lösning.  Vi kommer att jobba på att det ska bli ett centralt placerat kontaktcenter i Molkom där olika myndigheter kan träffa medborgarna. Vi vill även ha dedikerade resurser med kunskap och intresse för Molkomstrakten. Dessa personer skulle lika gärna kunna sitta i Molkom och svara i telefon, och ge personlig service till privatpersoner ex. seniorer, företag, föreningar och nyinflyttade, som att de sitter inne i Karlstad.

Vi behöver representanter för Karlstads kommun som ser våra behov och framför allt ser möjligheterna och den potential som finns i Molkomstrakten.  Växer Molkom växer Karlstad!

Mikael Bernholm

Mera Molkom

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>