Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

iMolkom.se

Denna resa började med en förstudie som finansierades av Leader
Närheten och genomfördes av Mera Molkom. Ett antal företag och
föreningar och privatpersoner visade sitt intresse för en gemensam
webbportal, via en enkät som gick ut till samtliga hushåll i Molkom. Nu
börjar Molkomstraktens nya webbportal iMolkom.se att ta form.

Bakgrund
Molkomstrakten har en undanskymd plats på internet och det är svårt att
hitta intressant och aktuell information. Flera aktörer har egna hemsidor men
det är svårt att nå en större och/eller ny publik utan aktiv marknadsföring
och en effektiv sökmotoroptimering. På regionala & kommunala sidor
drunknar informationen om Molkomstrakten ofta i det allmänna nyhetsflödet.

Målsättningar
iMolkom.se vill synliggöra och marknadsföra helheten på Internet och i sociala
medier, för att visa vad hela Molkom och Molkomstrakten har att erbjuda.
Ambition är att vara en av de primära informationskällorna på internet för
invånare och besökare i den norra delen av Karlstads kommun. Målet är att
det ska bli enklare för besökare, nyinflyttade och vi som redan bor här att
hitta och upptäcka lokala alternativ ex. lokala butiker, lokala företag, lokala
föreningar, Lokala serviceinrättningar, lokala aktiviteter, evenemang och
upplevelser. iMolkom.se vill sprida en attraktiv bild av Molkomstrakten med hjälp av
positiva nyheter. Vilket ökar möjligheterna för att fler företag och familjer ska
etablera sig här, och att fler turister ska upptäcka Molkomstrakten.

Nuläge
iMolkom.se befinner sig just nu i en uppstartsfas och kommer successivt att
utvecklas med mer innehåll och utökad funktionalitet. iMolkom är beroende
av lokal finansiering och driften kommer att finansieras via annonsintäkter
och sponsorer. iMolkom har medvetet subventionerat tjänsterna för föreningar för
att gynna ideella krafter. Under uppstarten erbjuds alla företag och
föreningar 50% rabatt på alla tjänster. Du kan även sponsra iMolkom.se
med ett valfritt belopp. Sponsorer kommer att erbjudas en reklamplats.

Om Du vill marknadsföra dig och/eller sponsra iMolkom.se och samtidigt gynna och stärka varumärket Molkom och resten av Molkomstrakten så kan Du kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Mikael Bernholm
Vice ordförande Mera Molkom
mail: imolkom@gmail.com
web: www.imolkom.se

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>