Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Fiber för en utvecklad landsbygd

Leader Närheten bjuder in till erfarenhetsworkshop för fiberföreningar den 12 november kl 18.00 på Karlstad Elnät*.

Leader Närheten har beviljat ekonomiskt stöd i form av fibercheckar på 20 000kr till föreningar runt om i vårt område för att skapa förutsättningar för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Nu är det dags att samla alla krafter för att dela med sig av sina erfarenheter i form av en workshop där representanter från de olika föreningarna får mötas i mindre grupper och diskutera sina erfarenheter och nätverka.

- Vi kommer under kvällen behandla tre huvudämnen:

- Föreningsbildande och juridik

- Fallgropar och felsteg

- Teknik och entreprenörsupphandling

 

Moderator under kvällen kommer att vara Roy Ottoson ”Fiber till byn”. De tre huvudämnena kommer att diskuteras i mindre grupper men för att ytterligare bredda dessa teman har vi bjudit in experter för att komplettera vårt gemensamma arbete.

- Leif Tyrén, Värmlands Kooperativen en del av Coompanion (”Ordning i föreningsarbetet”)

- Anders Johansson, Bredbandssamordnare Leader Norra Skaraborg (”Fallgropar och felsteg”)

- Jonas Bjursell, ElTel Networks (fiberteknik)

 

Vi skulle önska att två representanter från varje förening som fått ekonomiskt stöd i form av en fibercheck deltar. Önskar även deltagande av övriga fiberföreningar samt även de som är under bildande. För att lättare kunna organisera kvällen behöver vi veta vilka som kan delta.

Anmälan till Emma Ericson på Leader Närheten senaste den 5 november!

Varmt välkomna till en arbetskväll för att utveckla förutsättningarna för ett utvecklat fibernät på landsbygden!

Emma Ericson  

Projektledare Leader Närheten

emma@narheten.se

0555-45 99 98

*Orrholmsgatan 15 i Karlstad.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>