Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Hastigheten sänkt på 63:an

Hastigheten har sänkts till 60km/h vid infarten till busshållplatsen i Molkom,  vilket ligger i linje med de förslag vi gett i vår trafikutreding. Nu hoppas vi att Trafikverket och Karlstads kommun ser över hastighetsbegränsningarna vid övriga infarter till Molkom.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>