Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom

Nu har arbetet med Trafiksäkerhet och cykelvägar kommit igång! Mera Molkoms utredning har kommit med i underlaget för Karlstads kommuns nya cykelplan och Trafikverkets kommande arbeten med riksväg 63. Vi påbörjade detta arbete i början av 2011 tillsammans med Helena Danielsson på Medborgarkontoret och vår lokale cykelentusiast Lennart Svensson. Det är mycket glädjande att vårt arbete har bärt frukt och att processen har kommit igång.

Mera Molkom har varit med på ett samrådsmöte för den nya cykelplanen och kommer at vara med som remissinstans i det fortsatta arbetet. Karlstad är en av de cykelvänligaste städerna i Sverige och har genomfört en rad med lyckade satsningar för att öka cykeltrafiken. Vår målsättning är att Molkom ska bli en av de cykelvänligaste tätorterna i Värmland

Trafikverket har fått en rad med värdefulla idéer och synpunkter genom vår utredning och vi ser fram emot en fortsatt dialog när det gäller avfartsmöjligheter, cykelbanor och skyltning m.m.

Vice ordförande Mera Molkom

Mikael Bernholm

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>