Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

5 års arbete med torget i Molkom

Mycket av det arbete som Mera Molkom gör och deltar i är långsiktigt, och föregås av lokala idéer som leder till en dialog med engagerade Molkomsbor och andra intressenter. Nästa steg är att involvera politiker och finansiärer som en del av den långa process som vi hoppas ska leda till framsteg och utveckling. Detta kräver både engagemang och uthållighet. Torget i Molkom är ett bra exempel på detta.

2008 började föreningen Mera Molkom att ta i frågan om att få till en samlingsplats i Molkom. Ett torg på någon lämplig plats för att kunna sitta ned och språkas lite med bekanta, kunna ha små torgbodar på, där närproduserade varor kunde presenteras och säljas m.m. Ett torg är en viktig trivselfaktor och höjer också statusen för Molkom.

Men var skall torget placeras? Det finns olika alternativ, men vi utgick från det förslag som Sweco tagit fram 2007, där placeringen var framför Konsums butik.
Vi kontaktar Konsum Värmland och de är positiva till att torget placerades där.
Vid mässan ”Älska Molkom” hösten 2009 delade vi ut frågeformulär för att få reda på vad invånarna ansåg om ett torg i Molkom. Vi fick positiva besked och övertygande delen av svaren var att placera torget vid Konsum.

30 sept. 2009 håller vi ett informationsmöte i Molkom för allmänheten och inbjudna att förhöra sig om invånarnas inställning, var stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun med fyra representanter. De tar med sig våra önskemål och lovar att återkomma.

2010 26 april återkommer stadsbyggnadsförvaltningen med förslag till ett torg och med byggstart 2012.

23 febr. 2012 bildar vi en grupp för centrumplanering, med representanter från Köpmannaföreningen, pensionärsföreningarna, Mera Molkom samt Karlstads kommuns stadsarkitekt.

18 dec. 2012.  Ett informationsmöte med presentation av slutbilden om hur det är tänkt att torget ska se ut. Förutom representanter från gruppen för centrumplanering fanns representant från Konsums butiksråd samt fastighetsansvarig för Konsum Värmland.
Nu var vi överens om hur det ska se ut. Tyvärr får vi inte delge någon bild förrän allt är klart mellan Konsum och Karlstad kommun.
Trolig start för markarbeten blir hösten 2014 och färdigt våren 2015.

5 april 2013. Förhandlingar startar mellan Konsum och Karlstad kommun om fördelningen av kostnader för byggandet av torg, beroende på markbyte och markberedningsarbten.

Där är vi idag!


Henry Wallebom – Mera Molkom

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>