Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Förstudie – Molkoms kretsloppspark

Mera Molkom har ansökt om medel från Karlstads kommunstyrelse till delfinansiering av en förstudie för en kretsloppspark i Molkom. Detta projekt har initierats av Peter Sörensen, Mikael Bernholm och Anna Geiden som tagit fram en första projektbeskrivning. Förstudien kommer även att finansieras av Karlstads Energi och Arbetsmarknads och socialförvaltningen i Karlstad.

Pressmeddelande från kommunen

UNIK KRETSLOPPSPARK I MOLKOM

En förening i Molkom får 98 000 kronor i stöd från Karlstads kommun för att göra en förstudie om en kretsloppspark. Tanken är att parken ska ge sysselsättning åt arbetslösa och samtidigt återbruka gamla lokaler och saker för att bidra till hållbar utveckling av Molkom.

Det växande sopberget är ett problem i hela västvärlden och det huvudsakliga syftet med Kretsloppsparken i Molkom är att bidra till en ökad grad av återbruk. Bland annat kommer vi att utbilda kretsloppsvärdar som ska hjälpa besökarna på återvinningscentralen att sortera ut sådant som går att återanvända. Vi kommer också bygga verkstäder där vi lär oss reparera olika prylar och butiker där man kan köpa återvunna prylar.

Du kan ladda ner hela pressmeddelandet här Länk

 

Comments are closed.