Mera Molkom har årsmöte den 3 mars 2015

Mera Molkoms har årsmöte tisdagen den 3 mars 2015, kl. 19.00 i matsalen på Graningeskolan. Vi bjuder på fika!

Välkomna!