Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Bevara stationshuset

Debattartikel från Molkomstidningen molkomstidning.se

- Att Molkoms stationshus är värt att bevara finns det inga tvivel om.
Det anser Mikael Bernholm, vice ordförande i Mera Molkom.
Värmlands museum och Stadsbyggnadsnämndens handläggare har också nyligen klargjort att de inte anser att det ska rivas.

Stationshuset fick stämpeln rödmarkerat, skyddsvärd, kulturbyggnad av Kommittén för kulturhistorisk bebyggelse redan på 80-talet. Det beskrivs som ett viktigt inslag i miljön och minner om samhällets utveckling som stationssamhälle.
Värmlands museum och Stadsbyggnadsnämndens handläggare har också nyligen klargjort att de inte anser att det ska rivas. Flera aktörer i Molkom, t ex Mera Molkom, Nyeds hembygdsförening, Ängsbacka kursgård och Molkoms Judoklubb, har protesterat mot rivningen. 
– Det har också ett stort antal privatpersoner gjort, bl a en av våra största Molkomsprofiler Ulf Malmros, säger Mikael Bernholm.
– Byggnadsvårdsföreningens representant i Värmland och andra aktörer har också engagerat sig i vårt stationshus.
Jag är övertygad om att stationshuset skulle kunna bli en viktig resurs för hela Molkom.
Mera Molkom har tagit fram ett förslag på hur byggnaden skulle kunna fylla flera funktioner och rymma olika aktiviteter som skulle finansiera driftskostnaderna.

• Föreningslokal för Mera Molkom och andra föreningar
• Utställningar konst, hantverk m.m.
• Turist/Molkomsinformation
• Företagsinformation för lokala företag
• Internet Café/surfzon med snabbt bredband
• Närproducerade produkter
• Möjlighet att hyra plats med snabbt bredband
• Uthyrning
• Kurser ex. byggnadsvård
• Minimässor/Temautställningar
• Kontor för t.ex Medborgarkontoret
• Uthyrning till lokala projekt
• Uthyrning till andra aktörer.

Stationshusets läge gör att vi kommer få folk att åka in i Molkom och det kommer även att skapa liv och rörelse i hela närområdet runt kommunhuset. 
Aktiviteterna och de möjligheter som erbjuds i stationshuset skulle kunna marknadsföra Molkom och ge hela Molkomstrakten ett rejält lyft.

Stationshuset bör successivt återställas till originalskick och vi bör undersöka vilka medel som går att söka för detta. 
Mikael Bernholm hoppas också att näringslivet i Molkom vill vara med och bidra till en framtida restaurering. Då skulle verksamheten kunna gynna alla företag i
Molkomstrakten.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>