Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Upprop för stationshuset i Molkom


Fredrik Sundström från Mera Molkom har på ett par dagar samlat ihop 110 namnunderskrifter från Molkomsbor som vill bevara och restaurera Molkoms stationshus. Vilket tydligt visar att det finns en bred opinion som inte accepterar att stationshuset rivs. Mera Molkom håller tillsammans med andra lokala aktörer på att jobba fram ett konkret förslag till Karlstad kommun, där vi kommer att redovisa hur denna kulturbyggnad kan leva vidare och fylla en viktig funktion i framtiden.

Vi kommer att bjuda in representanter för Karlstad kommun till ett möte för att diskutera Stationshuset och andra aktuella frågor. Vi vill få igång en bredare dialog med Karlstad kommun om Molkoms framtid och vad vi behöver för att kunna fortsätta att utvecklas som ort.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>