Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

NWT Debatt: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus

Trafikverket har under en längre tid misskött Molkoms stationshus. Det har konsekvent avstått från att ta ansvar för det löpande underhållet av fastigheten och dess värmesystem trots upprepade påtryckningar från flera håll. Det är minst sagt upprörande att en myndighet som Trafikverket hanterar värdefulla kulturbyggnader på ett så nonchalant sätt. De har medvetet låtit delar av fastigheten förfalla vilket lett till att värmesystemet nu slutat att fungera på grund av bristande underhåll.

Trafikverket har sedan detta hänt vare sig inspekterat eller reglerat den uppkomna vattenskadan vilket tydligt visar deras totala brist på respekt för skyddsvärda kulturfastigheter. De har heller inte undersökt möjligheterna att ansluta fastigheten till fjärrvärmen eller undersökt alternativa uppvärmningsmöjligheter trots att bristerna i det nuvarande värmesystemet påtalades av de tidigare hyresgästerna för flera år sen. Deras agerande när det gäller Molkoms stationshus kan inte rubriceras som något annat än grov försumlighet.

Trafikverket påstår på sin hemsida att de efterfrågar en dialog med lokala intressegrupper, använder handläggare med lokal förankring och att de bejakar kulturhistoriska intressen. Verkligheten är att Trafikverket undvikit kontakt med lokala aktörer och har inte gett dem möjlighet att inspektera fastigheten, ta del av fastighetens dokumentation eller uppgett de aktuella driftskostnaderna trots upprepade påtryckningar. Den lokalt förankrade handläggaren sitter i Göteborg och har vad jag vet aldrig varit i Molkom.

Molkoms stationshus har av Kommittén för kulturhistorisk bebyggelse klassificerats som en rödmarkerad och skyddsvärd kulturbyggnad. Att ansöka om rivningslov för en sådan fastighet är allt annat än att bejaka kulturhistoriska intressen.

Det verkar som om Trafikverkets strategi är att låta värdefulla kulturbyggnader förfalla för att hindra lokala aktörer från att skapa nya verksamheter och utnyttja de möjligheter som dessa fastigheter erbjuder. De har gjort det enkelt för sig genom att försöka forcera fram en rivning istället för att bidra till en positiv utveckling där lokala intressen främjas och kulturhistoriska värden respekteras.

Sammantaget så har Trafikverket under en lång tid vanvårdat Molkoms stationshus. Och de har hittills misslyckat med att avveckla fastigheten i enlighet med den uppdragsbeskrivningen de fått av den Svenska staten. Det vore rimligt att Trafikverket överlät Molkoms stationshus för en symbolisk summa till Molkoms byalag eller Karlstads kommun. Och bidrog till restaureringen och de kostnader som uppkommit på grund av Trafikverkets bristande underhåll.

Mikael Bernholm

Vice ordförande Mera Molkom/Molkoms byalag

Länk till debattartikel i NWT

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>