Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vad tycker Du om torget i Molkom?

Vi har fått indikationer från Karlstads kommun om att det höjts frågor om placeringen av ett framtida torg i Molkom.  Kommunen har även i ett pressmeddelande sagt att det krävs en inledande process på minst ett år innan några åtgärder kan påbörjas. Detta beror på att det krävs ändringar i gällande detaljplaner. Det förändrade läget och de nya tidsramarna ger oss möjligheten att mer grundligt utreda och diskutera de nya frågeställningarna rörande torgets placering och utformning.

Därför vill föreningen Mera Molkom passa på att få igång en lokal dialog om detta i god tid. Vi behöver ha en konstruktiv diskussion om placeringen där vi väger för och nackdelar med att förlägga torget till området bredvid Konsum i Molkom. Om Molkom ska fortsätta att utvecklas som ort och få fler butiker, och på detta sätt attrahera fler besökare och innevånare så bör vi titta närmare på andra alternativ där det finns möjligheter att bygga för att gynna näringslivet i hela Molkom.

Finns det andra och bättre alternativ när det gäller torgets placering? Vi vill att alla Molkomsbor kommer med idéer och synpunkter! Du kan skriva en kommentar till detta inlägg eller gå in på Facebook och rösta på olika förslag och/eller tala om vad Du tycker. Era svar kommer att sammanställas och vidarebefordras av oss till ansvariga på Karlstad kommun. Du kan även kontakta Mikael Bernholm eller Henry Wallebom via mail eller Helena Danielsson på Medborgarkontoret på telefon: 054-540 24 04.


Med vänlig hälsning

Vice ordförande Mera Molkom

Mikael Bernholm, mail

Centrumgruppen Mera Molkom

Henry Wallebom, mail

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>