Webbprojekt

Nyheter & Länkar

15/5 2012 - Webbportalen iMolkom.se befinner sig nu i en uppstartsfas.

20/2 2012 – Arbetet med att ta fram en webbportal har påbörjats av Mikael Bernholm som kommer att ta fram en testsite. Mer information kommer inom kort

20/12 2011 – Förstudien är nu avslutad och vi kommer att ta ställning till hur vi går vidare nästa år. Ni som är intresserade kan fortsätta att anmäla er via enkäten på vår hemsida Länk

12/10 2011 – Vår enkät för webbprojektet skickas ut till företag i Molkomstrakten den 25 oktober

12/10 2011 – Vår enkät för webbprojektet skickas ut till  föreningar i Molkomstrakten under v43

11/10 2011 – Vår enkät för webbprojektet skickas ut till samtliga hushåll i Molkomstrakten i slutet av v41

11/10 2011 – Blogginlägg: Vill Du att Molkom ska bli en framtidsort? Det vill Mera Molkom Länk

11/10 2011 – Webbformulär/Enkät gällande Mera Molkoms webbprojekt Länk

11/10 2011 – Förslagslåda för enkäten uppsatt på Time i Molkom

5/10 2011 – Informationsblad + Enkät gällande Mera Molkoms webbprojekt i pdf format Länk

Bakgrund

Mera Molkom har påbörjat en förstudie för ett webbprojekt. Vi vill marknadsföra hela Molkom med allt som vi har att erbjuda på en gemensam webbportal, för att maximera genomslagskraften. Och samtidigt öka det digitala deltagandet bland både gamla och unga i Molkomstrakten.  Vi kommer att skicka ut en enkät till företag, föreningar och andra aktörer i Molkom med omnejd under september/oktober 2011 för att kartlägga intresset och behovet av:

- Marknadsföring via internet

- Utbildningar i internetanvändning & sociala medier

- Gemensamma surfzoner och publika datorer

Vi kommer att ha ett samarbete med Molkoms Folkhögskola och Molkoms Medborgarkontor. Förstudien finansieras med hjälp av EU-medel via Leader Närheten. Det kommer att läggas upp fortlöpande information om detta projekt på vår hemsida. Och Du kan kontakta vår projektledare Mikael Bernholm om Du är intresserad och/eller har några frågor.

Page 1 of 2 | Next page