Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vill Du att Molkom ska bli en framtidsort?

Enkät gällande Mera Molkoms webbprojekt
Vi vill veta om du, din förening och/eller ditt företag intresserade av:

• Anpassade utbildningar i internetanvändning och sociala medier?
• Att nå en större publik via marknadsföring på en gemensam webbportal?
• Få ökade möjligheter till internetåtkomst via publika datorer och trådlösa nätverk i Molkom?

Kryssa i aktuell kategori

Kategorier
 Privatperson/Familj Företag Förening Övriga aktörer

Fyll i det antal personer i din familj, på ditt företag och/eller i din förening som är intresserade i respektive kolumn.

Utbildning – Internet & sociala medier

Marknadsföring – På gemensam webbportal

Internetåtkomst – Publika datorer/surfzoner

Ange hur många inom varje ålderskategori i din familj, på ditt företag och/eller din förening som är intresserade av internetutbildning.

Utbildning – Internet & sociala medier

Ungdom 0-17 år

Vuxen 18-65 år

Senior 66-110 år

Ange hur många inom varje ålderskategori i din familj, på ditt företag och/eller din förening som är intresserade av ökad internetåtkomst via publika datorer och surfzoner i Molkom.

Internetåtkomst – Publika datorer/surfzoner

Ungdom 0-17 år

Vuxen 18-65 år

Senior 66-110 år

Övriga frågor
Skulle Du använda internet mer om Du fick möjlighet att utbilda dig?
Ja Nej 

Skulle Du använda internet oftare och till flera olika saker om det fanns publika datorer och
trådlösa nätverk i Molkom
Ja Nej 

Skulle Du delta i fler lokala evenemang och andra aktiviteter om du enkelt fick reda på vad som sker via en gemensam evenemangskalender för Molkom på internet?
Ja Nej 

Skulle Du använda lokala företag i en större utsträckning om det fanns ett lokalt företagsregister med kontaktuppgifter, annonser, lokala erbjudanden m.m. på internet.
Ja Nej 

Tycker Du att vi ska ha en gemensan webbportal i Molkom
Ja Nej 

Fyll i dina och/eller era kontaktuppgifter

Ditt namn (obligatoriskt)

Företag

Förening/Övriga aktörer

Adress (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Mobil (obligatoriskt)

Hemsida

Din e-post (obligatoriskt)

Övrigt

Du hittar mer information om projektet här.