Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Stationshuset

Nyheter & Länkar

25/12 2012 - Nu har Molkoms stationshus äntligen fått en ny ägare! Se artikel i NWT Länk

25/09 2012 - En ny rivningsansökan är inskickad av Trafikverket. Men en ny idé har lanserats av Mera molkom och Peter Sörensen från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Se artikel i VF Länk

12/04 2012 - Anbudstiden har förlängts till den 15 maj 2012 länk.

25/01 2012 – Molkom stationshus till salu igen länk. Sista dag för att lämna anbud är den 31 mars 2012

10/01 2012 – Beslut om Medborgarförslaget kommer att tas i Karlstads kommuns stadsbyggnadsnämnd den 25/1 2012

02/01 2012 – Karlstad kommun har skickat ett officiellt svar på medborgarförslaget som skickades in den 24/1 2011 Länk

20/12 2011 – Ingen har visat något intresse för stationshuset enligt Trafikverket. Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning igen i Januari 2012 Länk

12/12 2011 – Medborgarförslaget kommer att tas upp i Stadsbyggnadsnänmnden den 25 januari 2012

20/11 2011 – Molkoms stationshus  till salu. Sista anbudsdag 8 dec 2011 Länk

15/10 2011 – Vi har bett Karlstads kommun att redogöra för vad som hänt i ärendet och väntar på respons.

10/6 2011 – Medborgarförslaget börjar handläggs av Stadsbyggnadsnämnden

26/5 2011 – Trafikverket drar tillbaks sin rivningsansökan Länk

1/4 2011 – Debattinlägg: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus Länk

11/3 2011 – Upprop för att rädda stationshuset i Molkom Länk

10/2 2011 – Karlstadstidningen – Klokt med eftertanke istället för rivraser Länk

9/2 2011 – Debattinlägg: Bevara stationshuset Länk

9/2 2011 – Korrespondens med Trafikverket Länk

9/2 2011 – Skrivelse till Trafikverket (TRV 2011/5502 Molkoms stationshus)

4/2 2011 – Trafikverket avvaktar med rivning av Molkoms stationshus Länk

3/2 2011 – Skriv på vårt upprop för att rädda Molkoms stationshus Länk

3/2 2011 – Debattinlägg Ulf Malmros: Bevara det kulturhistoriskt viktiga stationshuset! Länk

25/1 2011 – Artikel NWT Länk

25/1 2011 – Stoppa rivningen av Molkoms stationshus Länk

24/1- 2011 – Artikel i VF Länk

24/1 2011 – Medborgarförslag skickat till Karlstads kommun (SBN-2011-20:1)

24/1 2011 – Pressrelease Länk

10/1 2011 – Blogginlägg: Tycker Du att stationshuset i Molkom ska rivas Länk

Bakgrund

Trafikverket har ansökt om rivningstillstånd för det över hundra år gamla stationshuset i Molkom, som är en av få bevarade kulturbyggnader i centrala Molkom. Vi som bor på orten har redan blivit av med ett stort antal gamla kulturbyggnader under 80 talets rivningshysteri. Molkoms två affärsgator som var kantade med vackra trähus förstördes och ett värdefullt kulturarv gick förlorat.  Detta gör Molkoms stationshus extra värdefullt.

Vägverket håller på att rensa Värmland på gamla stationshus och deras enda motiv är ett kortsiktigt ekonomiskt synsätt som inte tar hänsyn till vare sig kultur, närmiljö eller en hållbar utveckling.
Stationshuset är en symbol för framsteg och ett monument över vad järnvägen betytt för Molkoms utveckling från småort till att bli en egen kommun.
Det finns flera goda skäl till att bevara byggnaden.
- Enligt de undersökningar som gjorts av Mera Molkom och de samtal vi fört med Molkomsborna så finns det en bred lokal majoritet som vill restaurera och bevara stationshuset för framtida behov och framtida generationer.
-Stationshuset är idag ett vackert blickfång och landmärke. En rivning av stationshuset innebär en kraftfull förfulning av Molkoms närmiljö då den nuvarande vyn kommer att förbytas mot en steril och inhägnad banvall som skär genom centrala Molkom.
- Stationshuset är även viktig resurs i den framtid vi möter, där tågtrafiken är en viktig del av en hållbar utveckling på landsbygden. Vilket ligger i linje med de regionala och lokala målsättningarna ex. Omställningsprojektet Forward som drivs Ängsbacka och andra lokala projekt för hållbar utveckling.
- Det finns flera lokala intressenter som är intresserade av lokalen.

Molkom ligger strategiskt belagd bredvid 63:an, väg 240 och järnvägen vilket gör Molkom till en accesspunkt för resenärer till både Karlstad och andra delar av Värmland. Då stationshusen håller på att försvinna i Värmland så skulle det var en god idé att skapa ett järnvägsmuseum med stinsbostad och en turistinformation. På detta sätt skulle stationshuset fylla flera funktioner.

- Värmland och Molkom skulle få ett nytt besöksmål och en unik turistattraktion.
- Molkom skulle bidra till att marknadsföra turistnäringen i hela regionen. Den närmsta turistinformationen för Karlstad kommun finns vid infarten till Karlstad.
- Tågtrafiken i Molkom kan utvecklas istället för att avvecklas.

Som ni hör så finns det många goda idéer och en majoritet som vill bevara stationshuset. Vi vill att Karlstad kommun stoppar beslutet så att vi i lugn och ro kan inleda en dialog runt hur vi kan utveckla och använda Molkoms Stationshus.