Stationshuset

Nyheter & Länkar

25/12 2012 - Nu har Molkoms stationshus äntligen fått en ny ägare! Se artikel i NWT Länk

25/09 2012 - En ny rivningsansökan är inskickad av Trafikverket. Men en ny idé har lanserats av Mera molkom och Peter Sörensen från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Se artikel i VF Länk

12/04 2012 - Anbudstiden har förlängts till den 15 maj 2012 länk.

25/01 2012 – Molkom stationshus till salu igen länk. Sista dag för att lämna anbud är den 31 mars 2012

10/01 2012 – Beslut om Medborgarförslaget kommer att tas i Karlstads kommuns stadsbyggnadsnämnd den 25/1 2012

02/01 2012 – Karlstad kommun har skickat ett officiellt svar på medborgarförslaget som skickades in den 24/1 2011 Länk

20/12 2011 – Ingen har visat något intresse för stationshuset enligt Trafikverket. Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning igen i Januari 2012 Länk

12/12 2011 – Medborgarförslaget kommer att tas upp i Stadsbyggnadsnänmnden den 25 januari 2012

20/11 2011 – Molkoms stationshus  till salu. Sista anbudsdag 8 dec 2011 Länk

15/10 2011 – Vi har bett Karlstads kommun att redogöra för vad som hänt i ärendet och väntar på respons.

10/6 2011 – Medborgarförslaget börjar handläggs av Stadsbyggnadsnämnden

26/5 2011 – Trafikverket drar tillbaks sin rivningsansökan Länk

1/4 2011 – Debattinlägg: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus Länk

11/3 2011 – Upprop för att rädda stationshuset i Molkom Länk

10/2 2011 – Karlstadstidningen – Klokt med eftertanke istället för rivraser Länk

9/2 2011 – Debattinlägg: Bevara stationshuset Länk

9/2 2011 – Korrespondens med Trafikverket Länk

9/2 2011 – Skrivelse till Trafikverket (TRV 2011/5502 Molkoms stationshus)

4/2 2011 – Trafikverket avvaktar med rivning av Molkoms stationshus Länk

3/2 2011 – Skriv på vårt upprop för att rädda Molkoms stationshus Länk

3/2 2011 – Debattinlägg Ulf Malmros: Bevara det kulturhistoriskt viktiga stationshuset! Länk

25/1 2011 – Artikel NWT Länk

25/1 2011 – Stoppa rivningen av Molkoms stationshus Länk

24/1- 2011 – Artikel i VF Länk

24/1 2011 – Medborgarförslag skickat till Karlstads kommun (SBN-2011-20:1)

Page 1 of 2 | Next page