Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Om oss

Mera Molkom – Med siktet inställt på framtiden

Bakgrund
Hösten 2005 väcktes frågan, hur vi ska jobba för Molkom som ort i ett längre perspektiv.
Vad finns det för möjligheter, hur kan orten utvecklas och hur kan den bli attraktiv och få
människor att bo kvar och hur ska vi få andra att vilja flytta hit? På initiativ från Molkoms
Företagargrupp och Molkoms Medborgarkontor startades projektet “Molkom 2015”.

Projektgruppen föreslog en permanent utvecklingsgrupp i form av en organisation med
olika underavdelningar för Barn & ungdom, miljö, kommunikation, turism m.m. som skulle
fortsätta att utveckla Molkom. Denna process ledde till att föreningen Mera Molkom startades.

Nuläge
Mera Molkom (Molkoms byalag) är en idéell och politiskt obunden förening som aktivt jobbar för att Molkom
ska bli ännu bättre. Vi har c:a 340 medlemmar och finns till för de som vill engagera sig och vara med och påverka Molkoms framtid. Har Du en projektidé eller vill göra en insats för Molkom så kan Du kontakta
någon i styrelsen. Du kan även vara med och stötta vår verksamhet genom att bli medlem.
Vi arrangerar och deltar i olika projekt & evenemang tillsammans med en rad olika föreningar och organisationer.
 • Hemmascen Molkom
 • Älska Molkom Mässan
 • Familjens dag
 • Loppmarknad
 • Skylttrampen
 • Hästens dag
 • Valborg i Molkom
 • Barnbio i Molkom
 • Mulle i Molkom
Våra långiktiga mål & projekt
 • Skapa ett centrum i Molkom
 • Förbättra kommunikationerna
 • Äldreboendet
 • Ungdomsverksamhet
 • Sommarevenemang
 • Marknadsföra Molkom
 • Utveckla samarbetet mellan föreningar och företag
Medlemskap
Vi behöver ditt stöd och ditt engagemang för att kunna jobba vidare med att utveckla Molkom. Vi har större chans att påverka om vi är många! Du hittar mer information här.
Organisation
Mera Molkom arbetar med en rad olika frågor är engaerade i det mesta som rör Molkom. Vi är organiserad i olika grupper med skiftande fokus. Vi vill enagagera så många som möjligt i vårt arbete. Alla som brinner för någon fråga och/eller någon specifik målgrupp är hjärtligt välkomna att höra av sig till styrelsen!

Barn & Ungdomsgruppen
Ett aktivt gäng som arbetar med barn & Ungdomsfrågor. De arbetar med:
 • Knytte & Mulleverksamhet i Molkom
 • Barnbio i Molkom
 • Verksamhet för Motorintresserade ungdomar
 • Familjens dag i Molkom
 • Loppisverksamhet
Marknadsgruppen
Arbetar med föreningsutveckling och är ansvariga för föreningens marknadsföring. De håller just nu på med att förbättra kommunikationen med medlemmarna för att fler ska engagera sig i verksamheten. De försöker på alla sätt att öka medlemsantalet så att Vi får ännu mer tyngd bakom oss när vi arbetar med att utveckla Molkom.

Centrumgruppen
Arbetar med att utveckla Molkoms närmiljö och öka samarbetet med företagen i Molkom. De arbetar just nu med:
 • Projektet “Trafiksäkerhet i Molkom” vars målsättning är att skapa en barnsäker och attraktiv trafikmiljö med fler gång & cykelvägar.
 • Delta i samarbetet med Företagsnätverket “Växtkraft Molkom”
Seniorgruppen

Arbetar med olika frågor som berör pensionärer i Molkomstrakten. Den fråga som haft högst prioritet är bristen på äldreboenden i Molkom.

Föreningsdokument

Du hittar protokoll och andra föreningsdokument här