Hållbar utveckling

Mera Molkom verkar för en hållbar utveckling. Vi är med som en partner i flera lokala utvecklingsprojekt  i Molkomstrakten.

Nätverket för ett hållbart Molkom

Ett lokalt nätverk för hållbar utveckling har startats i Molkom. Det består idag av Mera Molkom, Molkoms Folkhögskola, Alster‐Nyedsbygdens församling, Nyeds skola, Ängsbacka, Nyeds Hembygdsförening, Medborgarkontoret, Calamo och Studieförbundet Vuxenskolan.

Molkoms Folkhögskola

Molkoms Folkhögskola kommer att ha ett seminarium om hållbarhet i sommar med en rad spännande föreläsningar. Mer information kommer inom kort.

Ängsbacka kursgård

Ängsbacka driver ett projekt som heter “Forward” med tre huvudspår. Mera Molkom har en representant i styrgruppen.

- Design, Kartläggning av hur Ängsbacka kursgård kan utvecklas när det gäller hållbarhet

- Dialog, Projekt tillsammans med lokala aktörer när det gäller hållbar utveckling ex. workshops, föreläsningar

- Development, Projekt tillsammans med externa aktörer när det gäller hållbar utveckling ex. Sustainable living festival 2011

Länkar

- Klimatanpassning Värmland Länk

1 comment on this post.
  1. Hållbar utveckling i Molkom | Mera Molkom:

    [...] Hållbar utveckling [...]

Leave a comment