Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Remissvar på cykelplan från Mera Molkom

Mera Molkom har varit remissinstans för Karlstads kommuns nya cykelplan. Vi har skickat in följande synpunkter till kommunen (Se även kartbild).

Remissvar på cykelplan från Mera Molkom

Deadline: 20 mars

Karlstads kommun: Malin Rosén, malin.rosen@sweco.se , 019-168145

Mera Molkom: Henry Wallebom, Mikael Bernholm

Remissvar 

Efter att ha tagit in synpunkter från olika privatpersoner . . . → Läs mer: Remissvar på cykelplan från Mera Molkom

Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom

Nu har arbetet med Trafiksäkerhet och cykelvägar kommit igång! Mera Molkoms utredning har kommit med i underlaget för Karlstads kommuns nya cykelplan och Trafikverkets kommande arbeten med riksväg 63. Vi påbörjade detta arbete i början av 2011 tillsammans med Helena Danielsson på Medborgarkontoret och vår lokale cykelentusiast Lennart Svensson. Det är mycket glädjande att . . . → Läs mer: Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom