Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Fiber för en utvecklad landsbygd

Leader Närheten bjuder in till erfarenhetsworkshop för fiberföreningar den 12 november kl 18.00 på Karlstad Elnät*.

Leader Närheten har beviljat ekonomiskt stöd i form av fibercheckar på 20 000kr till föreningar runt om i vårt område för att skapa förutsättningar för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Nu är det dags att samla alla krafter för . . . → Läs mer: Fiber för en utvecklad landsbygd