Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Mötesplats Graninge

Förstudien för projekt Graningeskolan är nu slutförd och projektgruppen, där Mera Molkom, Svenska kyrkan och Ängsbacka kursgård samverkar har tagit fram:

- Projektbeskrivning och en initial budget

- Visionsdokument

- Ny hemsida – www.graningeskolan.se

Det finns i dagsläget 26 olilka företag, föreningar och andra organisationer som är intresserade av att hyra lokaler och . . . → Läs mer: Mötesplats Graninge

Vision för Graningeskolan

Nu är broschyren “Nytt liv för Graninge” klar! I broschyren beskriver vi vår vision och de möjligheter som finns med Graningeskolan. Vi kommer att trycka upp den i A3 format för att använda i vår dialog med Karlstads kommun och övriga intressenter. 

Vision

Vi vill skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En . . . → Läs mer: Vision för Graningeskolan

Projektmöte om Graningeskolan den 7/6

Vi har ett nytt projektmöte om Graningeskolan den 7/6 kl. 17.15 i cafét på Ängsbacka kursgård . Vi ska bl.a. börja ta fram en gemensam projektplan. Alla som är intresserade är välkomna!

Lokaler för föreningar och företag i Graningeskolan

Graningeskolan har stått tom under flera år. Mera Molkom har därför börjat utreda vilka möjligheter som finns med Graningeskolan, tillsammans med lokala föreningar och Karlstads kommun. Vi behöver besked om vilka som är intresserade av lokaler senast den 3 maj 2012 

I Graningeskolan finns en stor mängd med olika utrymmen, allt från mindre rum . . . → Läs mer: Lokaler för föreningar och företag i Graningeskolan