Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

iMolkom.se

Denna resa började med en förstudie som finansierades av Leader Närheten och genomfördes av Mera Molkom. Ett antal företag och föreningar och privatpersoner visade sitt intresse för en gemensam webbportal, via en enkät som gick ut till samtliga hushåll i Molkom. Nu börjar Molkomstraktens nya webbportal iMolkom.se att ta form.

Bakgrund Molkomstrakten . . . → Läs mer: Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

Besök från Laos i Molkom

Sverige var det första landet som inledde ett utvecklingssamarbete med Laos efter inbördeskriget som slutade 1975. Vi har sedan dess jobbat med att minska fattigdomen,   stöttat utvecklingen av ett demokratiskt Laos och bidragit till en hållbar utveckling i Laos.

Som en del  av slutfasen i SIDA‘s projekt så kommer en delegation med forskare, tjänstemän . . . → Läs mer: Besök från Laos i Molkom

Stationshuset i Molkom är räddat!

Trafikverket har precis meddelat att De vill riva Väse stationshus och Östra station i Karlstad, men kan tänka sig att sälja stationshusen i Molkom och Vålberg med vissa restriktioner för att upprätthålla säkerheten runt järnvägen.  Det är mycket glädjande att Trafikverket tagit hänsyn till de kulturhistoriska värden som stationshuset i Molkom representerar. Och . . . → Läs mer: Stationshuset i Molkom är räddat!

Vad tycker Du om torget i Molkom?

Vi har fått indikationer från Karlstads kommun om att det höjts frågor om placeringen av ett framtida torg i Molkom.  Kommunen har även i ett pressmeddelande sagt att det krävs en inledande process på minst ett år innan några åtgärder kan påbörjas. Detta beror på att det krävs ändringar i gällande detaljplaner. Det förändrade läget . . . → Läs mer: Vad tycker Du om torget i Molkom?

Guidade turer i Molkomstrakten i sommar

Karlstads kommun kommer att arrangera guidade turer i Molkomstrakten i sommar. Guidningarna är kostnadsfria och deltagarna kommer att ledsagas av naturguider som berättar om vår fantastiska natur.

GUIDAD TUR ÖSTANÅS/ÄLVSBACKA den 28 augusti kl. 11.00 Natur- och kulturguider leder turen runtÖstanås som bjuder på fi n naturupplevelseoch intressant brukshistoria. Vi avslutar medmedhavd fi . . . → Läs mer: Guidade turer i Molkomstrakten i sommar

Brister i trafiksäkerheten i Molkom

Nu har ännu en incident inträffat vid den obevakade järnvägsövergången i centrala Molkom (27/4 2011) Länk.  Mera Molkom kommer inom kort att skicka ut sin utredning “Trafiksäkerhet i Molkom” på en remissrunda till olika aktörer i Molkomstrakten. Vi tar bl.a. upp problematiken med järnvägsövergångarna i Molkom.

Vi kommer att lägga ut kopior på bensinmackarna, . . . → Läs mer: Brister i trafiksäkerheten i Molkom