Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Anbudstiden för Molkoms stationshus har förlängts till den 15 maj 2012

Trafikverket meddelade idag att anbudstiden för Molkoms stationshus har förlängs till den 15 maj 2012. Ett par intressenter har inlett en dialog med Trafikverket. länk

Stationshuset i Molkom är räddat!

Trafikverket har precis meddelat att De vill riva Väse stationshus och Östra station i Karlstad, men kan tänka sig att sälja stationshusen i Molkom och Vålberg med vissa restriktioner för att upprätthålla säkerheten runt järnvägen.  Det är mycket glädjande att Trafikverket tagit hänsyn till de kulturhistoriska värden som stationshuset i Molkom representerar. Och . . . → Läs mer: Stationshuset i Molkom är räddat!

NWT Debatt: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus

Trafikverket har under en längre tid misskött Molkoms stationshus. Det har konsekvent avstått från att ta ansvar för det löpande underhållet av fastigheten och dess värmesystem trots upprepade påtryckningar från flera håll. Det är minst sagt upprörande att en myndighet som Trafikverket hanterar värdefulla kulturbyggnader på ett så nonchalant sätt. De har medvetet låtit . . . → Läs mer: NWT Debatt: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus

Bevara stationshuset

Debattartikel från Molkomstidningen molkomstidning.se

- Att Molkoms stationshus är värt att bevara finns det inga tvivel om. Det anser Mikael Bernholm, vice ordförande i Mera Molkom. Värmlands museum och Stadsbyggnadsnämndens handläggare har också nyligen klargjort att de inte anser att det ska rivas.

Stationshuset fick stämpeln rödmarkerat, skyddsvärd, kulturbyggnad av Kommittén för kulturhistorisk bebyggelse . . . → Läs mer: Bevara stationshuset

Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus

Trafikverket kommer att göra ytterligare en utredning för att se om det kan finnas förutsättningar för en försäljning av byggnaden och ett användningssätt som kan vara acceptabelt, trots det nära läget till spåren, skriver Mats Nordblad.

Svar till Mikael Bernholm med flera (NWT 26/1)

På regeringens uppdrag avvecklar Trafikverket fastigheter som inte längre behövs . . . → Läs mer: Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus

Stoppa rivningen av Molkoms stationshus

Det har hänt en hel del på kort tid. Vi har tillsammans med Nyeds hembygdsförening, Ängsbacka kursgård, Molkoms Judoklubb och företagaren Birger Tågmark skickat in en skrivelse till Karlstad kommun för att stoppa Trafikverkets ansökan om att få riva Molkom stationshus.  Både VF och NWT har uppmärksammat vår aktion (se nedan).  Enligt de senaste . . . → Läs mer: Stoppa rivningen av Molkoms stationshus