Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Landsbygdens framtid i Karlstads kommun

Mera Molkom har skickat följande skrivelse till samtliga ledamöter i kommunalfullmäktige inför beslutet om Medborgarkontoren den 18 juni 2012.

Landsbygdens framtid i Karlstads kommun. Den 18 juni 2012 ska kommunalfullmäktige fatta ett beslut om Medborgarkontorens och i förlängningen landsbygdens framtid.

Mera Molkom har i en rad med debattartiklar ex. http://bit.ly/LDjT9H och http://bit.ly/NA9VaU, belyst de uppenbara brister . . . → Läs mer: Landsbygdens framtid i Karlstads kommun

Nedläggningen av Medborgarkontoren är ingen reell besparing för Karlstads kommun

Den 16 maj kallade Kultur & fritidsnämnden till ett möte om nedläggningen av Medborgakontoret i Molkom. Det var många upprörda röster som protesterade mot det ogenomtänkta beslutet under mötet. Mera Molkom har via insändare pekat på det bristande underlaget till beslutet, och det framkom ytterligare brister under mötet. Kultur & Fritidsnämnden har t.ex. ingen . . . → Läs mer: Nedläggningen av Medborgarkontoren är ingen reell besparing för Karlstads kommun

Karlstads kommun är på väg att genomdriva ett förhastat och ogrundat beslut om Medborgarkontorens framtid.

Den 25 april ska Kultur & Fritidsnämnden fatta ett beslut om medborgarkontorens framtid. Enligt förslaget från den 10 april föreslås att alla medborgarkontor i Karlstads kommun ska läggas ned. Trots att det saknas underlag för ett sådant beslut.

Beslutsfattarna har till att börja med ingen tydlig bild av hur verksamheten fungerar eller . . . → Läs mer: Karlstads kommun är på väg att genomdriva ett förhastat och ogrundat beslut om Medborgarkontorens framtid.

Vår syn på nedläggningshotet mot Medborgarkontoret i Molkom

Med anledning av Kultur & Fritidsnämndens tjänstemannaförslag 10 april 2012.

Förslaget om att lägga ned Medborgarkontoren bekräftar hur lite beslutsfattarna har kännedom om kransorterna till Karlstad. De har inte undersökt eller tagit sig tid att ta reda på vad ett Medborgarkontor har för betydelse på respektive ort. Det visar bara på nonchalans i . . . → Läs mer: Vår syn på nedläggningshotet mot Medborgarkontoret i Molkom

Kultur & fritidsnämnden i Karlstad vill stänga medborgarkontoret i Molkom för att balansera sin budget

I kultur & fritidsnämndens nuvarande  budget finns det stora underskott. Istället för att hitta konstruktiva lösningar så föreslår de i sitt tjänstemannaförslag från den 10 april 2012 en rad med neddragningar av olika verksamheter, som kommer att drabba invånarna i Karlstads kommuns kransorter. En av dessa neddragningar innebär att medborgarkontoret i Molkom kan komma att . . . → Läs mer: Kultur & fritidsnämnden i Karlstad vill stänga medborgarkontoret i Molkom för att balansera sin budget