Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Molkoms stationshus har äntligen fått en ny ägare

Efter två års dragkamp mellan Mera Molkom, Karlstads kommun och Trafikverket så har Molkoms Stationshus äntligen fått en ny ägare. Peter Sörensen som nu har köpt stationshuset har ett genuint intresse av kulturhistoria och byggnadsvård, och är sedan många år engagerad i Byggnadsvårdsföreningen i Värmland.

Stationshuset är idag en av få kvarvarande kulturbyggnader . . . → Läs mer: Molkoms stationshus har äntligen fått en ny ägare

Småföretagarcentrum i Molkom

Om planerna för Molkoms  stationshus går i lås så kommer det att renoveras till originalskick utvändigt och byggas om till ett småföretagarcentrum. Det kommer att finnas möjligheter för småföretagare att hyra kontorsplatser och möteslokaler. Vi håller just nu på att undersöka intresset bland företagare i Molkomstrakten. Om Du är intresserad av att hyra kontorsplats . . . → Läs mer: Småföretagarcentrum i Molkom

Anbudstiden för Molkoms stationshus har förlängts till den 15 maj 2012

Trafikverket meddelade idag att anbudstiden för Molkoms stationshus har förlängs till den 15 maj 2012. Ett par intressenter har inlett en dialog med Trafikverket. länk

Karlstads kommuns svar på medborgarförslaget “Stoppa rivningen av Molkoms stationshus”

Karlstads kommun har nu svarat på medborgarförslaget vi skickade in den 24/1 2011. De kommer att ta upp det för beslut i Stadsbyggnadsnämnden den 25/1 2012. Enligt det förhandsbesked de gett så har inte Karlstads kommun någon möjlighet att förvärva fastigheten.

Trafikverket kommer att annonsera ut fastigheten till försäljning under januari 2012. Vi har . . . → Läs mer: Karlstads kommuns svar på medborgarförslaget “Stoppa rivningen av Molkoms stationshus”

Stationshuset i Molkom är räddat!

Trafikverket har precis meddelat att De vill riva Väse stationshus och Östra station i Karlstad, men kan tänka sig att sälja stationshusen i Molkom och Vålberg med vissa restriktioner för att upprätthålla säkerheten runt järnvägen.  Det är mycket glädjande att Trafikverket tagit hänsyn till de kulturhistoriska värden som stationshuset i Molkom representerar. Och . . . → Läs mer: Stationshuset i Molkom är räddat!

Upprop för stationshuset i Molkom

Fredrik Sundström från Mera Molkom har på ett par dagar samlat ihop 110 namnunderskrifter från Molkomsbor som vill bevara och restaurera Molkoms stationshus. Vilket tydligt visar att det finns en bred opinion som inte accepterar att stationshuset rivs. Mera Molkom håller tillsammans med andra lokala aktörer på att jobba fram ett konkret . . . → Läs mer: Upprop för stationshuset i Molkom