Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?

iMolkom.se

Denna resa började med en förstudie som finansierades av Leader Närheten och genomfördes av Mera Molkom. Ett antal företag och föreningar och privatpersoner visade sitt intresse för en gemensam webbportal, via en enkät som gick ut till samtliga hushåll i Molkom. Nu börjar Molkomstraktens nya webbportal iMolkom.se att ta form.

Bakgrund Molkomstrakten . . . → Läs mer: Vill Du marknadsföra ditt företag eller din förening och samtidigt stärka varumärket Molkom?