Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Upprop för stationshuset i Molkom

Fredrik Sundström från Mera Molkom har på ett par dagar samlat ihop 110 namnunderskrifter från Molkomsbor som vill bevara och restaurera Molkoms stationshus. Vilket tydligt visar att det finns en bred opinion som inte accepterar att stationshuset rivs. Mera Molkom håller tillsammans med andra lokala aktörer på att jobba fram ett konkret . . . → Läs mer: Upprop för stationshuset i Molkom

Tycker Du att stationshuset i Molkom ska rivas?

Trafikverket vill riva det gamla stationshuset i Molkom.  Visa vad Du tycker genom att delta i Mera Molkoms opinionsundersökning Länk

Enligt uppgifter från Molkomstidning så skickade Trafikverket in en rivningsansökan till Karlstad kommun i november 2010.

Ärendet ligger nu hos stadsbyggnadsnämnden. Det har gått ut på remiss till museet som har fram till 18 . . . → Läs mer: Tycker Du att stationshuset i Molkom ska rivas?