Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Stationshuset i Molkom är räddat!

Trafikverket har precis meddelat att De vill riva Väse stationshus och Östra station i Karlstad, men kan tänka sig att sälja stationshusen i Molkom och Vålberg med vissa restriktioner för att upprätthålla säkerheten runt järnvägen.  Det är mycket glädjande att Trafikverket tagit hänsyn till de kulturhistoriska värden som stationshuset i Molkom representerar. Och . . . → Läs mer: Stationshuset i Molkom är räddat!

Brister i trafiksäkerheten i Molkom

Nu har ännu en incident inträffat vid den obevakade järnvägsövergången i centrala Molkom (27/4 2011) Länk.  Mera Molkom kommer inom kort att skicka ut sin utredning “Trafiksäkerhet i Molkom” på en remissrunda till olika aktörer i Molkomstrakten. Vi tar bl.a. upp problematiken med järnvägsövergångarna i Molkom.

Vi kommer att lägga ut kopior på bensinmackarna, . . . → Läs mer: Brister i trafiksäkerheten i Molkom

NWT Debatt: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus

Trafikverket har under en längre tid misskött Molkoms stationshus. Det har konsekvent avstått från att ta ansvar för det löpande underhållet av fastigheten och dess värmesystem trots upprepade påtryckningar från flera håll. Det är minst sagt upprörande att en myndighet som Trafikverket hanterar värdefulla kulturbyggnader på ett så nonchalant sätt. De har medvetet låtit . . . → Läs mer: NWT Debatt: Medveten misskötsel av Molkoms stationshus

Upprop för stationshuset i Molkom

Fredrik Sundström från Mera Molkom har på ett par dagar samlat ihop 110 namnunderskrifter från Molkomsbor som vill bevara och restaurera Molkoms stationshus. Vilket tydligt visar att det finns en bred opinion som inte accepterar att stationshuset rivs. Mera Molkom håller tillsammans med andra lokala aktörer på att jobba fram ett konkret . . . → Läs mer: Upprop för stationshuset i Molkom

Bevara stationshuset

Debattartikel från Molkomstidningen molkomstidning.se

- Att Molkoms stationshus är värt att bevara finns det inga tvivel om. Det anser Mikael Bernholm, vice ordförande i Mera Molkom. Värmlands museum och Stadsbyggnadsnämndens handläggare har också nyligen klargjort att de inte anser att det ska rivas.

Stationshuset fick stämpeln rödmarkerat, skyddsvärd, kulturbyggnad av Kommittén för kulturhistorisk bebyggelse . . . → Läs mer: Bevara stationshuset

Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus

Trafikverket kommer att göra ytterligare en utredning för att se om det kan finnas förutsättningar för en försäljning av byggnaden och ett användningssätt som kan vara acceptabelt, trots det nära läget till spåren, skriver Mats Nordblad.

Svar till Mikael Bernholm med flera (NWT 26/1)

På regeringens uppdrag avvecklar Trafikverket fastigheter som inte längre behövs . . . → Läs mer: Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus