Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Utvecklingsplan för Molkom

Mera Molkom har påbörjat arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Molkom.

Vi kommer att samla in synpunkter och idéer om hur Molkom behöver utvecklas för att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi kommer successivt att uppdatera utvecklingsplanen under våren. Dokumentet kommer sedan att skickas ut på remiss till företag, föreningar . . . → Läs mer: Utvecklingsplan för Molkom